DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG

Sâm Ngọc Linh: Áp dụng công nghệ định danh lên những củ sâm đầu tiên