GIẢI PHÁP CHỐNG GIẢ

Giải pháp chống giả Truedata

GIẢI PHÁP CHỐNG GIẢ TRUE DATA THEO VẾT – ĐỊNH DANH – XÁC THỰC GIẢI PHÁP CHỐNG GIẢ AN TOÀN NHẤT True Data là giải pháp công nghệ chống giả…
Xem thêm

Truy xuất nguồn gốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHỐNG GIẢ RFID CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHỐNG GIẢ VIỆT NAM RFID (Radio Frequency Identification) chúng nhận dạng đối tượng bằng sóng vô…
Xem thêm

Nghiên cứu công nghệ

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với hàng hóa nông sản…
Xem thêm